Organismus člověka má úžasnou schopnost autoregulace. Autoregulace funguje především díky imunitnímu systému, jenž představuje ochranu před hromaděním toxinů. Kapacita imunitního systému má ovšem své hranice. A tak se občas stane, že ne všechny nežádoucí cizorodé látky jsou z těla odstraněny. Rovněž složitý systém zjištění těchto látek podléhá různým poruchám, a tak imunitní systém není vždy schopen řešit ideálním způsobem všechny problémy. Detoxikace opravuje chyby, kterými je ideální funkce imunitního systému omezována, a tím přispívá k lepší očistě organismu.

Není pochyb o tom, že medicína potřebuje rekonstrukci, nehledá příčiny nemocí, neumí vyléčit chronická onemocnění, užívá mnoho léků – chemických preparátů, které sice snižují utrpení, ale nemoc nevyléčí. Preventivní cestou je pouze včasné odstraňování toxinů - detoxikace, protože podstatou choroby jsou vlastně vždy toxiny, které poškodí tkáň a organismus poté chronicky onemocní. Důvodem proč se u jednoho člověka hromadí toxické látky více než u druhého je především genetické zatížení po předcích. Genetika bývá častou příčinou selhávání detoxikačních a metabolických schopností tkáně. Dalším důvodem je životní prostředí. Mezi patogenní momenty patří rovněž úrazy a operace. Jizvy a srůsty, znamenají narušení detoxikačního procesu (přerušení informačních drah).

Nahromaděné toxiny najdeme nejen u lidí, kteří již projevují známky nemoci, ale i u jedinců se zjevnými poruchami povahy nebo psychiky obecně. Mnozí takové jevy vůbec nepozorují, někteří je dokonce považují za přednost (např. agresivitu, podezíravost apod.) Toxiny se nacházejí i u lidí, kteří momentálně nepociťují žádné fyzické ani psychické problémy, protože jejich energetický ochranný systém je vrozeně funkční. Vlivem věku, nemocí nebo stresu se však tento systém může kdykoliv zhroutit. i pro tyto jedince je tedy vhodná detoxikace. Detoxikaci můžeme považovat za běžnou hygienu svého vnitřního prostředí. Nikde ve školách se neučí, jak prakticky žít a co dělat, abychom skutečně uměli posunout zdraví na první místo našeho hodnotového žebříčku. A tak se zdravím hrajeme loterii - kolo štěstí, doufajíce, že budeme výjimkou a nemoc zrovna nás nepostihne. 

Odstraňování toxinů musí být průběžné, nepřetržité a systematické, tak jako denně dodržujeme osobní hygienu a doma uklízíme (vnější hygiena), tak je třeba dodržovat hygienu vnitřní – průběžně detoxikovat svůj organismus. 

 

Cíl detoxikace je jediný: vrátit a udržet člověku duševní a tělesné zdraví.

 

 

 


 

Jaké vlivy (toxiny) narušují rovnováhu Vašeho organismu?

  • toxické látky vyskytující se v životním prostředí - chemikálie, radioaktivita, toxické kovy apod.
  • chemické toxiny, které se do organismu dostávají z chemicky syntetizovaných léků, kouřením, narkomanií aj.
  • toxiny vznikající z potravin - strava, kterou náš organismus nedokáže akceptovat a zpracovávat a její metabolity, potravinová aditiva apod.
  • psychické toxiny - patologické psychické programy, emoce, stres, úzkosti aj.
  • toxiny předávané na základě dědičnosti - zejména z těla matky na vyvíjející se plod
  • mikrobiální toxiny - viry, bakterie, infekční ložiska aj.

 


 

S detoxikací úzce souvisí metabolismus a jeho poruchy

Metabolismus je děj, při němž nejen vznikají prvky zpracovatelné pro naše tělo a energie, ale také se při něm odbourávají přebytečné látky. Metabolismus je zajišťován enzymy a některými hormony a velmi často dochází k jeho poruchám, k metabolickým problémům - potraviny nejsou odbourávány do vylučitelných látek a zůstávají v organismu na úrovni toxické zátěže. Špatný metabolismus pšeničného glutenu (lepku) způsobuje prostřednictvím centrální nervové soustavy imunitní i autoimunitní poruchy (např. alergie, astma, ekzémy, Crohnova nemoc). Gluten (lepek) se usazuje v různých tkáních a je nejčastější příčinou chronických zdravotních poruch a to příčinou téměř nezničitelnou. Uvádí se, že více než 60% populace Evropy trpí poruchou metabolismu glutenu (u chronicky nemocných lidí je to více než 90%). Mezi kritické potraviny patří kromě pšeničného glutenu (lepku) též živočišné tuky a živočišné bílkoviny. Bílá mouka zejména pšeničná, cukr, živočišné tuky, živočišné bílkoviny a jejich metabolity jsou potraviny, které toxicky zatěžují a ničí lidský organismus.

 

 

© IM REZONA z.s.                 adresa: Na Hlavní 23/21, 182 00 Praha 8 - Březiněves          mobil: +420 603 161 147          frydlova@imrezona.cz